Wednesday, April 22, 2009

Thumps up to this Young Selakau...

Gold Arawana congratulates and wish all the best to this younger generation of Dayak Selakau.........

Located at Food Avenue, just opposite to newly opened Boulevard Hypermarket at Batu 4, Kuching. This three brothers of young Dayak Selakau show the way to the youngsters of Dayak Selakau. And now, I try myself to write in Selakau language than...


Satinggi Bukit Poe, jakoa ugak cita-cita urakng tuha dirik ka anak-anak ke. Satinggi Bukit Poe ugaklah, cita-cita dirik maok majuant dirik Salako. Satinggi Bukit Poe ugaklah, harapant kamudak-kamudak sikolah dirik maok panei sikolah, ampus ka universiti, sikolah tinggi, dudi ari gaji kayak, jaji mentiri...

Koahan angkali kampokng dirik di mijawat basamakant ngan bukit koa, pakei urakng-urakng tuha arek marek dirik parangsang sak dirik Salako maju mansang sabaya ngan bansa lain.

Pamandangan nyian ku ngicakng di Kampokng Paon, kamudak-kamudak sikolah puakng sikolah ngingatant aku ka jaman sikolah ku arek. Bajaant paha, ngalawan angat mantaradek di tangah ari.

Bato dirik kaniak dah ada kasot, gik jaman dea...salepar pun susah ngagoak, batu, karasik, tanah batarabangan ka tubuh sabab maraga masih maraga batu. Munse ninyakh paku atau duri, bukant paha ang ukak tapi, paku koa ang bengkokh, duri patah sabab talapak paha koa taiee babilulang. Buukh pun badiri kana jel samulajadi ampat di dabu maraga....

Dea dirik pucayak sikolah kahe-kahe'e cara maok maju. Batol ugak, aku pun pucayak ugak.

Tapi, bukant kahe cara'e, ngarajaan tanah pun bisnes ugak auk! Manyak udak urakng kaya jaji patani moden. Urakng makant gaji (aya aku ugak), sampe kamie pun anak dapat kaya.

Jek dirik baajar ka ambujakng contoh nyian. Aku pucayak manyak agik dirik Salako ang mudak-mudak jaiya ugak, kreatif & inovatif, jauh pikirant'e. Ankali aku anak kanal, urakng dah karamian giak.

Ang nyian aku kanal giak, ampat di kenek ba sabalahnt rumah....jiran sampe ka tuha kaniak...

Ambujakng talu baradik nyian, angkali manyak dirik ang kanal. Bukant'e anak panei sikolah, iya nyian baajar tinggi, ta'paajar jare nenek arek. Kadare gik napant ba rajaki maok dapat karaja ang sabaya ngan kalulusane.

Iya pun bukant'e bakuli, di tangah-tangah nagari Sobat di Kuching dak idak'e ngagok makant. He he part nyian ang mijawat aku repo nanang....Iya talu miadik batoke ka sandirik...

Aku ka koa minggu lapas, nyacapik sumanan urakng bujakng....boleh tahan. Ame mangap, anak ada kurang tapi konpom labih nyaman dari sumanan Sobat.

Bisnes? Boleh tahan oooo.... Dirik nahuik Boulevard Kuching koa salalu manyakh urakng ampus "shopping". Maam ari memang susah maok ngagok tampat dudukh. Ka gerai ayukng dirik nyian pun anak kurang'e, bajebotant, babaris urank'ng ngicakng oder. Maksute kahe segek, nang boleh tahanlah...

Abang'e ang tuha nyian jaji "mastermind". Ba toke ka sandirik labih sanang. Munse rajint, taba ugak dompet. Ngantik'ant nak karaja ka urakng, ka parentah anak suah dirik nangar urakng jaji kaya. Kahe cara'e maok labih, karaja sandirik...mijawat bisnes jare urakng. Kenekh pun nak mea, asal puihant ne manyak..

Ame ngantiant subsidi agik, dah anak sangape dapat di arap. Karajaan damea ang patut asal duit tamak....

Jek dirik sabaya-baya nyokong bisnes ayukng-ayukng dirik. Sanang ajak, ampus ka Food Avenue di Batu Ampat, Kuching. Tamak ada nanang lampu biru ka gerai'e, iyalah koa.

Ada ugak tulisan sobat, tapi ame kitak kataik kata Laut, misti kataik kata Salako boh....Memang pun iya Salako!

Ka Nelson, Aseng, Kiong ngan sape sekok koa...Balalang.... Keep it Up! My two thumps up for this young Selakau...

Good job and wish you all the best!

6 comments:

Kasia Kanaun. said...

Very good informative entry.

May I suggest that you use the term "Salako" instead of "Selakau"

Anonymous said...

batol koa,aku sokong 100%.se anak kniak,kamiea agik?

Anonymous said...

Politik salako pun maok disokong...amudak-mudak misti daftar jaji pangundi....

Gold Arawana said...

Mr Kasia Kanaun;

Good suggestion and I am agree on that. I will use the term "Salako" instead of "Selakau" after this....

Gold Arawana said...

Mr Anonymous;

Thanks for your comments....

Aku pun nyokong supaya dirik ang mudak-mudak misti daftar sabagai pangundi. Urakng matakan; "The more the merrier" ...

Mag Sawai said...

informative & entertaining entry... congrats cuzzie!